Aquest curs està adreçat als alumnes matriculats al cicle d'ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ. 

Utilitzarem aquest espai per informacions diverses propies de la tutoria, activitats , etc.