CURS 2020-2021

Curs Moodle 2021/22 de la matèria de Llengua catalana i literatura de 2n d'ESO de l'INS Bernat el Ferrer.
Optativa de quart: Tecnologies de la informació i la comunicació.

Projecte Musical Institut Bernat el Ferrer. Curs 2020-21