Les mesures flexibilitzadores tenen com a finalitat facilitar la formació, millorar la qualificació professional, i fer possible l'adaptació entre les situacions personals i les professionals; a més d'aquestes mesures, en aquest apartat també s'inclou la modalitat a distància que facilita l'accés als estudis a les persones que no poden cursar-los de manera presencial.