Esquema per temes

 • ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

  aula de gestió administrativa

  El nostre objectiu principal és formar persones responsables amb capacitat d'adaptació i coneixements adients per a assistir a la direcció i a d’altres departaments en les activitats d’organització, representació de l’entitat i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, que assegurin la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

 • Que aprendràs?

  aula de gestió administrativa

  Al món de l’empresa són molt valorats els professionals capaços de donar suport a la Direcciói equips de treball. Es a dir fer-se càrrec de tasques com gestionar de forma proactiva activitats d’assistència a la direcció en matèria d’organització de treballs, agendes, reunions, esdeveniments de diferents tipus, viatges nacionals i internacionals, elaborar documentació i presentacions professionals en diferents formats, comunicar-se en anglès i una segona llengua, amb un nivell d’usuari competent en les activitats d’assistència a la direcció, utilitzar aplicacions ofimàtiques en la gestió de  la informació i la documentació, realitzar el suport administratiu a les tasques de selecció, formació i desenvolupament de recursos humans, preparar i presentar expedients i documentació jurídica i empresarial davant Organismes i Administracions Públiques, desemvolupar tasques de relacions públiques

   Formació en els centres de treball (FCT), mitjançant un conveni que subscriuen l'escola i l'empresa. 


 • Durada i horari

 • Titulació i accés

  Titulació: Tècnic/a superior en assistència a la direcció
 • On treballaràs?

  En grans, mitjanes o petites empreses (nacionals o internacionals), a qualsevol sector d’activitat, particularment al sector serveis, assistint a la direcció, executius i equips de treball, així com en les administracions públiques.