Esquema per temes

 • Automatització i Robòtica Industrial

  L’objectiu d’aquest cicle és formar persones capaces de desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i la posada en marxa dels esmentats sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.
 • Que aprendràs?


 • Durada i horari

 • Titulació i accés

  Titulació: Tècnic/a superior en automatització i robòtica industrial

 • On treballaràs?

  Aquest professional exercirà l’activitat en empreses, públiques i privades, relacionades amb els sistemes automàtics industrials, en les àrees de disseny, muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial.