• PAS 1: Sol•licitud del servei d'assessorament

  1. Preu: 60€
  2. Oferta de places:
   Familia professional Places
   AG - Administració i gestió 15
   IC - Informàtica i comunicacions 15
   EE - Electricitat i electrònica
   10
  3. Calendar9

   Sol·licitud del servei d'assessorament

   14/10/2019 al 18/10/2019

   Publicació llista provisional admesos i places de reserva

   21/10/2019

   Reclamacions a la llista provisional de persones admeses

   22/10/2019 al 23/10/2019

   Publicació llista admesos i places de reserva 

   24/10/2019

   Presentació documentació i pagament preu públic

   25/10/2019 al 29/10/2018

   Assessorament

   30/10/2019 al 18/12/2019

   Publicació resultats assessorament (informe assessorament)

   19/12/2019