Esquema per temes

 • CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES


  aula informàtica


  La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.


 • Que aprendràs?


  hub armari

  • Muntatge i manteniment d'equips : Hardware i perifèrics.
  • Sistemes operatius monolloc: Windows, Linux, servidors...
  • Aplicacions ofimàtiques: Word, Excel, Power Point, Access, Multimèdia…
  • Sistemes operatius en xarxa: Active Directory, Samba, LDAP, Serveis d’impressió…
  • Xarxes locals: local: Creació, configuració i manteniment de xarxes.
  • Seguretat informàtica:  Firewalls, Antivirus, Accés remot...
  • Serveis de xarxa: FTP, DNS, DHCP, Servidors Web, Proxy...
  • Aplicacions web: XHTML, CSS, Joomla.
  • Formació i orientació laboral.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Anglès tècnic.

 • Durada i horari

 • Titulació i accés

  Titulació: Tècnic/a en sistemes microinformàtics i xarxes

 • On treballaràs?

  En grans, mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, però particularment en el sector dels serveis, i en administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió d’empreses i institucions i atenent a clients i a la ciutadania.