Breaking News level 4-5

En aquest web trobaràs notícies i exercicis relacionats amb elles. 

Els exercicis que  has de practicar són els de True or False i els d'insertar frases dins del text. 

Feu clic a l'enllaç https://breakingnewsenglish.com/english-news-readings.html per obrir el recurs.